вторник, 19 януари 2010 г.

Нямаше как да не представя няколко притчи, особено такива, които служат за опора на много философи в начинанията на знанието и неговото доказване...

"ПРИТЧА ЗА СПОРА"

Един Учител никога с никого не спорел, защото знаел, че спорещите се стремят да докажат своята правота, а не да намерят Истината.
Един път решил да продемонстрира пред учениците си "ценността" на спора:
- Как пада филията - с намазаната страна отгоре или отдолу? - попитал той.
Учениците започнали да спорят:
- Разбира се, отдолу.
- Не, отгоре.
- Дайте да проверим! - казал Учителят.
Намазали филия с масло, хвърлили я във въздуха и тя паднала с маслото нагоре!
- Аз спечелих!
- Само защото аз допуснах грешка. - казал Учителят.
- Каква грешка?
- Намазах филията от другата страна. - рекъл той и се усмихнал.

Антонио де Мелло