понеделник, 5 септември 2011 г.

Изпитите за кандидатстване в местните психодиспансери ще се състоят в два кръга. В първия от тях, кандидатите ще проведат съдържателен монолог и ще се превъплатят в желано от тях приказно създание. Във втория ще споделят под формата на есе, какви тревожни и панически разтройства поражда в тях околната среда и с цената на какво смятат да я променят. Лесно е, а лекторите са изключително любезни и много проницателни. Например, мен взеха без изпит и ми подариха шапка на която пише "Alprazolam".