вторник, 26 юли 2011 г.

Намираме се в стаята на Handy. Впрочем, някой ни заключи отвън, нямаме постоянен обхват, въздухът ни привършва, а тук сме с някакъв самурай, каубой, чайка и фолклорен ансамбъл .. ако може измъкнете НИ! В случай, че се задържим, смятаме да задвижим тази хореографийка: