вторник, 11 октомври 2011 г.

Живели някога трима братя. Як, Як Цигтаг, Яг Цигтаг Цигтаг Цампоне. Живели тогава и три сестри. Цинка, Цинка Дринка, Цинка Дринка Лалафоне. Оженили се, Як за Цинка, Як Цигтаг за Цинка Дринка, Яг Цигтаг Цигтаг Цампоне за Цинка Дринка Лалафоне. Родили се: От Як и Цинка - Шах. От Як Цигтаг и Цинка Дринка - Мат. От Як Цигтаг Цигтаг Цампоне и Цинка Дринка Лалафоне - Шах Шахмат Шампоне.