неделя, 11 септември 2011 г.

Един човек много обичал чайки. Всеки ден, когато излизал в морето, ята чайки кръжели над него и го следвали. Един ден баща му рекъл: "Знам, че непрекъснато те следват чайки. Моля те хвани ми няколко за забавление." Синът се съгласил. На другия ден излязъл в морето, но нито една чайка не го последвала. Затова е казано: Висшата реч е без думи, висшето правене е неправене. Това знание, което е достъпно на всички, не е дълбоко ..
" Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът? " " На този, който го е донесъл. " - отговорил един от учениците. " Ами, същото важи и за завистта, гнева и обидите - казал учителя. - Когато не ги приемеш, продължават да принадлежат на този, който ги носи със себе си. "