събота, 30 април 2011 г.

"Времето" не съществува в миналото, защото е вече отминало. Времето не съществува в бъдещето, защото още не е дошло. Времето не съществува в настоящето, защото докато е момента, то вече отминава. Времето не съществува, затова остават само регистрираните в него случки, а то е само сценография! След още две питиета ще пиша повече по темата, вероятно още по-компетентен .. One of my favorite of all time ..

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

William Ernest Henley "INVICTUS"