вторник, 27 декември 2011 г.

И още веднъж, както написа един интелигентен мой познат, медик: "Когато неологизмите зле прикриват инкохерентното мислене или когато психиатрите са си загубили чакмака и праханта...;)" След години в една далечна земя, на излизане от влизане .. НО! Появило се копче, което имало 3 деца - две албиносчета и едно от царевица. Те имали за учител врабче, чиито дарби били много дайте ми два с ванилия за тук. Врабчето имало слонски хобот и той много му помагал да раздава юмруци на бедните, които от своя страна ставали камбани и никога не се връщали в бъчвите с хапчета. Много мъдро врабче .. Ставало дума за 12 кантара и още дузина радио водещи. Те контролирали минералната вода и почти всички познати копчета оттам, та чак до тук. Не се знаело с точност, дали Куц и Клец имали джобове на качулките или самите качулки им били лаборатории, но това не пречело на дакел да се вози с лифт. На табелата пишело „ОТВОРЕНО“.