неделя, 23 декември 2012 г.

Представете си, че съм Ви написал нещо много, много съдържателно и съм Ви упълномощил да си пуснете това ..

Останалото, тези дни!