събота, 30 април 2011 г.

"Времето" не съществува в миналото, защото е вече отминало. Времето не съществува в бъдещето, защото още не е дошло. Времето не съществува в настоящето, защото докато е момента, то вече отминава. Времето не съществува, затова остават само регистрираните в него случки, а то е само сценография! След още две питиета ще пиша повече по темата, вероятно още по-компетентен .. One of my favorite of all time ..

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

William Ernest Henley "INVICTUS"

понеделник, 25 април 2011 г.

Намерих едно дете фенер! Глупости, днес си намерих детската латерничка и осъзнах, колко много не съм се променил за два десятъка в лета. Ако посоката е правилна, няма проблем да е все същата .. :)
Змията се спъна и си ожули коляното, почеса се зад ухото, завърза си връзките и продължи ..

вторник, 12 април 2011 г.

В случай, че като мен никога не спите или-понеже така силно ми хлопа дъската, че ме буди докато спя .. Комбинация за отскок, чрез подскок и рипване:

"Устните Ти треперят още и мъжът в Теб изглежда по-слаб. И ако битката привършва, със сигурност е, защото някой те хваща за ръката." Една от най-великолепните в по-пресния, вероятно и една от най-бързо усвоените като възприятие!

Obsessive!! I did something extremely identical ..

неделя, 3 април 2011 г.