четвъртък, 3 ноември 2011 г.

Това: много върви с това:
Вече много лета, все DEEP FOREST слушам в дълбоката гора ..