събота, 7 май 2011 г.Инструкция от Борназе: Руля го държите със всичките си ръце. Със свободните махате капачката на бутилката, но не преплитате английския с френския, а ако има проблем, минете на испански. Слънцето го заобикаляйте, ще Ви перне! Кутиите ги редете така, че всяка следваща да не запушва отвора на предходната. Ако има проблем, не се обръщайте към адвокат - подарете си антика. Спуснете завесите, спрете водата и започнете прожекцията ..

Аула на Софийския Университет; Концерт - Johannes Passion от Johann Sebastian Bach