събота, 20 август 2011 г.

Една бяла котка със сини очи,
една стара ваза на телевизора,
във въздуха пушек от свещите,
две червени бузи, червени като ябълки. :)

Едно лято, ято зеленоципести, махарадупести харабадабърчета летели нависоко и едно малко зеленоципесто, махарадупесто харабадабърче паднало от високо и си счупило джинджиплякторчето. Бягай малко зеленоципесто, махарадупесто харабадабърче, че като дойде големият гигантунтим ще те усмъртофлюнчифляга. Станало и друго, три барикадъпчета гарандофилки се счукондрумнали в една равандуха, ма ги видял злия Глангандаръм Гаспардалдека и решил да ги смъртофляса, га не щеш ли от крагослона се задал Напондуфунен Формастаклюн и циклондопльокнал злия Глангандаръм Гаспардалдека и той станал спасунгер.