вторник, 12 април 2011 г.

В случай, че като мен никога не спите или-понеже така силно ми хлопа дъската, че ме буди докато спя .. Комбинация за отскок, чрез подскок и рипване:

"Устните Ти треперят още и мъжът в Теб изглежда по-слаб. И ако битката привършва, със сигурност е, защото някой те хваща за ръката." Една от най-великолепните в по-пресния, вероятно и една от най-бързо усвоените като възприятие!

Obsessive!! I did something extremely identical ..